Felanmälan

Om oss

Organisation och ägare

Vi ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB, som i sin tur ägs av Karlshamns kommun. Vår styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelse:

Tommy Strannemalm

Lars Hasselgren

Tommy Larsson

Julius Svensson

Kenneth Hake

Ulf Gustavsson

Lennart Ung

Ordförande

Vice Ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ledamot

(SD)

(M)

(V)

(M)

(S)

(S)

(KD)

Vårt uppdrag

  • erbjuda anpassningsbara och attraktiva lokaler till företagare, vilket skapar förutsättningar för tillväxt i kommunen.

  • öka uthyrningsgraden i våra fastigheter samt ge våra befintliga hyresgäster möjlighet att växa och utveckla sina verksamheter.

  • fortsätta utveckla Östra Piren-området.

  • vara en aktiv part i olika näringslivsprojekt.

  • sträva efter att “Hållbar Utveckling” efterföljs inom verksamheten.