Felanmälan

Om oss

Organisation och ägare

Vi ägs av Stadsvapnet i Karlshamn AB, som i sin tur ägs av Karlshamns kommun. Vår styrelse är politiskt tillsatt.

Styrelse:

Jan-Åke Berg
Markus Lindberg
Tommy Larsson
Magnus Sandgren
Henrik Melander
Tommy Mikkelsen
Ulf Gustavsson

Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
(S)
(C)
(V)
(M)
(M)
(SD)
(S)

Vårt uppdrag

  • erbjuda anpassningsbara och attraktiva lokaler till företagare, vilket skapar förutsättningar för tillväxt i kommunen.

  • öka uthyrningsgraden i våra fastigheter samt ge våra befintliga hyresgäster möjlighet att växa och utveckla sina verksamheter.

  • fortsätta utveckla Östra Piren-området.

  • vara en aktiv part i olika näringslivsprojekt.

  • sträva efter att “Hållbar Utveckling” efterföljs inom verksamheten.